Bc. Linda SLAVÍKOVÁ

Diplomová práce

Kulturní interpretace dyslexie: rodičovské interpretace dyslexie u svých dětí.

Cultural interpretation of learning disability: Parental interpretation of dyslexia of their children.
Anotace:
Prvním základním teoretickým předpokladem předkládané diplomové práce je, že současná odborná definice dyslexie je chápána jako kulturně sociální konstrukt. Předpokladem práce je tedy představa, že odborná kategorie dyslexie představuje jakési formální porozumění tomu, co znamená být v rámci prostředí formálního vzdělávání v určitých ohledech (dovednostech či schopnostech) intelektuálně kompetentní …více
Abstract:
This master´s thesis deals with cultural or more precisely parental interpretations of dyslexia. The first basic theoretical assumption of this thesis is that the contemporary scholarly definition of the dyslexia is understood as a cultural and social construct. The professional category of dyslexia represents a kind of understanding of what it means to be intellectually competent and incompetent in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍKOVÁ, Linda. Kulturní interpretace dyslexie: rodičovské interpretace dyslexie u svých dětí.. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie