Claudia BROMEK

Bakalářská práce

Současná nabídka her a hraček využitelných v logopedii předškolního věku

The Current Offer of Games and Toys Available for the Pre-school Speech Therapy Purposes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi logopedických her a hraček v předškolním vzdělávání. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Část teoretická je uspořádaná do tří kapitol. První kapitola se zabývá pojmem logopedie, základním logopedickým aparátem, klasifikací narušené komunikační schopnosti a významem logopedické prevence. Následující kapitola vysvětluje řečový vývoj v předškolním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with current possibilities of speech therapy games and toys in pre-school education. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the concept of speech therapy, the basic speech therapy apparatus, classification of impaired communication skills and the importance of speech therapy prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROMEK, Claudia. Současná nabídka her a hraček využitelných v logopedii předškolního věku. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta