Bc. Ivana Piteľová

Bakalářská práce

Jacob Kirkegaard: Zvuk ako umelecké médium

Jacob Kirkegaard: Sound as an Art Medium
Abstract:
Bachelor thesis "Jacob Kirkegaard: Sound as an artistic medium” deals with Danish artist and composer Jacob Kirkegaard whose work can be considered as a part of the loose-bordered area of sound art. The main aim of the thesis is to point out significant themes Kirkegaard pursues and to track his approaches in working with the sound. His oeuvre is then considered in the European but in particular the …více
Abstract:
Práca sa zaoberá tvorbou dánskeho umelca a skladateľa Jacoba Kirkegaarda, ktorého umelecké prejavy môžeme zaradiť do ťažko ohraničiteľnej oblasti sound artu (zvukového umenia). Táto práca sa skrz analýzu a interpretáciu vybraných diel bude snažiť definovať typické témy, ktorým sa Kirkegaard venuje a vysledovať preňnho špecifické postupy a praktiky, ktoré využíva pri práci so zvukom. Reflexia umelcovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta