Bc. Ivana Piteľová

Bachelor's thesis

Jacob Kirkegaard: Zvuk ako umelecké médium

Jacob Kirkegaard: Sound as an Art Medium
Abstract:
Bachelor thesis "Jacob Kirkegaard: Sound as an artistic medium” deals with Danish artist and composer Jacob Kirkegaard whose work can be considered as a part of the loose-bordered area of sound art. The main aim of the thesis is to point out significant themes Kirkegaard pursues and to track his approaches in working with the sound. His oeuvre is then considered in the European but in particular the …more
Abstract:
Práca sa zaoberá tvorbou dánskeho umelca a skladateľa Jacoba Kirkegaarda, ktorého umelecké prejavy môžeme zaradiť do ťažko ohraničiteľnej oblasti sound artu (zvukového umenia). Táto práca sa skrz analýzu a interpretáciu vybraných diel bude snažiť definovať typické témy, ktorým sa Kirkegaard venuje a vysledovať preňnho špecifické postupy a praktiky, ktoré využíva pri práci so zvukom. Reflexia umelcovej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta