Bc. Daniela Plšková

Bakalářská práce

Jiří Bárta (1935–2012): Katalog díla

Jiří Bárta (1935–2012): Catalogue of Works
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je sestavit katalog děl Jiřího Bárty, českého hudebního skladatele působícího zejména ve 20. století v Brně. Katalog je vytvořen na základě rukopisů a kopií rukopisů uložených v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. První část práce je zaměřena na životopis Jiřího Bárty a sdružení Camerata Brno, jehož byl členem. Druhou část tvoří hudební katalog děl, který nebyl …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a catalogue of works of Jiří Bárta, a Czech music composer living and working mainly in 20th century in Brno. The catalogue is created on the basis of manuscripts and copies of manuscripts from Department of the History of Music of the Moravian Museum. The first part of thesis is focused on biography of Jiří Bárta and association Camerata Brno. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta