Mgr. Kristýna Dufková

Bakalářská práce

Kontrastivní srovnání hláskového systému českého a makedonského jazyka

A Contrastive Comparison of the Sound Systems of Czech and Macedonian
Anotace:
Tématem bakalářské práce je kontrastivní srovnání hláskového systému českého jazyka s hláskovým systémem makedonského jazyka s upozorněním na časté nepřesnosti ve výslovnosti, v této práci jsou popsány výhradně hlásky. Práci lze rozdělit do tří obsahových celků, první celek se týká krátkého historického exkurzu a jazykové situaci daných oblastí (České republiky a Republiky Makedonie), druhý celek se …více
Abstract:
The subject of the thesis is a contrastive comparison of the sound system of Czech with the sound system of Macedonian with a mention of frequent pronunciation inaccuracies. It describes exclusively sounds. The thesis can be divided into three content units: the first unit represents a short historical excursion and the language situations of the concerned areas (the Czech Republic and the Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda