Bc. Markéta Petrošová

Diplomová práce

Pracovní motivace sociálních pracovníků ve vybraném nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Work Motivation of Social Workers in selected Low-threshold Facility for Children and Youth
Anotace:
Název práce: Pracovní motivace sociální pracovníků ve vybraném nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Autor práce: Bc. Markéta Petrošová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Libor Musil, Csc. Konzultant: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková Počet slov: 19 871 Cílem práce bylo zjistit, jaké faktory pracovní motivace působí na motivaci sociálních pracovníků ve vybraném nízkoprahovém zařízení pro děti mládež. Teoretická …více
Abstract:
Name of the diploma thesis: Work Motivation of Social Workers in selected Low-threshold Facility for Children and Youth Author of the diploma thesis: Bc. Markéta Petrošová Supervisor: Prof. PhDr. Libor Musil, Csc. Consultant: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková Number of words: 19 871 The main objective of this study was to determine what factors work motivation affects the motivation of social workers in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií