Mgr. Bc. Petr Šobotník

Bakalářská práce

Marketingová komunikační kampaň projektu Světluška a výzkum veřejného mínění

Marketing communication campaing of a Světluška project and market research
Anotace:
Práce analyzuje propojení marketingu s neziskovým sektorem, včetně Společenské odpovědnosti firem (CSR) a na projektu Světluška hodnotí toto fungování konkrétně. Práce se dále zabývá postoji veřejnosti k charitativním organizacím, jejich znalostí a ochotou přispívat. V rámci práce byl realizován vlastní výzkum odrážející tyto postoje pro rok 2008.
Abstract:
This thesis analyses the connection between marketing and the non-profit sector, which includes Corporate Social Responsibility (CSR). Project Světluška is an example of this connection at work. The next topic of the thesis is the opinion of Czech society in regard to CSR and charitable organizations, Czech society’s awareness of these organizations’ projects, and their willingness to donate. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní