Bc. Kristína Knuppová

Diplomová práce

Social Ontology of Pierre Bourdieu

Social Ontology of Pierre Bourdieu
Anotace:
Predložená diplomová práca sa zaoberá prístupom Pierra Bourdieu k spoločenskej realite, jeho teóriou jednania, a vnútornou diferenciáciou názorov na vyššie zmienené. Hlavný dôraz je kladený na otázku prekonania obvyklých dichotómií v spoločenských vedách, ktorý zostáva, aj v súvislosti s teóriou Bourdieuho, predmetom akademických debát. Pre zodpovedanie tejto otázky budú v práci predstavené dve úzko …více
Abstract:
The submitted master´s thesis deals with Pierre Bourdieu´s perspective on social reality, his theory of practice, and the internal differentiation of the secondary interpretations. The emphasis is placed on the question of overcoming the exerted dichotomies in social sciences. This issue still constitutes the object of vigorous academic debates. In order to resolve the issue in connection to Bourdieu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma