Bc. Kristína Knuppová

Master's thesis

Social Ontology of Pierre Bourdieu

Social Ontology of Pierre Bourdieu
Abstract:
Predložená diplomová práca sa zaoberá prístupom Pierra Bourdieu k spoločenskej realite, jeho teóriou jednania, a vnútornou diferenciáciou názorov na vyššie zmienené. Hlavný dôraz je kladený na otázku prekonania obvyklých dichotómií v spoločenských vedách, ktorý zostáva, aj v súvislosti s teóriou Bourdieuho, predmetom akademických debát. Pre zodpovedanie tejto otázky budú v práci predstavené dve úzko …more
Abstract:
The submitted master´s thesis deals with Pierre Bourdieu´s perspective on social reality, his theory of practice, and the internal differentiation of the secondary interpretations. The emphasis is placed on the question of overcoming the exerted dichotomies in social sciences. This issue still constitutes the object of vigorous academic debates. In order to resolve the issue in connection to Bourdieu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics / Economics

Theses on a related topic