Theses 

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku – Ing. Ivana Janoušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Ivana Janoušová

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku

Financial analysis of the company to evaluate the financial situation of the company

Anotace: V bakalářské práci se věnuji finanční analýze pro posouzení zdraví podniku, jeho finanční situace, likvidity a rentability. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji úkol, uživatele a zdroje finanční analýzy. Dále popisuji metody finanční analýzy jako je horizontální, vertikální analýza a poměrové ukazatele. V druhé, praktické části aplikuji metody finanční analýzy na dvě středně velká družstva chemické výroby za období od roku 2004 do roku 2008. Cílem práce je popsat, zhodnotit a porovnat výsledky externí finanční analýzy obou podniků mezi sebou a porovnat výsledky s konkurencí.

Abstract: The work is devoted to financial analysis to assess the health of the company, its financial situation, liquidity and profitability. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the tasks, users and sources of financial analysis. Then I describe methods of financial analysis such as horizontal, vertical analysis and ratio indicators. In the second practical part I apply methods of financial analysis, on two medium-sized cooperative of chemical production for the period from 2004 to 2008. The aim is to describe, evaluate and compare the results of external financial analysis of both companies between each other and compare results with competitors.

Klíčová slova: Rozvaha, aktiva, pasiva, výkaz zisku a ztráty, finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, Kralickův Quick test, Altmanův index. Balance sheet, assets, liabilities, profit and loss account, financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, ratio indicators, profitability, liquidity, Kralicek´s Quick test, Altman´s index.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Karel Hodinář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz