Michaela Mošnová, DiS.

Bakalářská práce

Specifické poruchy učení a chování z pohledu veřejnosti

Specific Disabilities of Learning and Behaviour from Public Perspective
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifickými poruchami učení a chování z pohledu veřejnosti. Cílem práce je charakteristika problematiky specifických poruch učení a chovánía zjištění pohledu veřejnosti na tuto problematiku jaká je její informovanost a zda v ní hraje nějakou zásadní roli nejvyšší dosažené vzdělání. Teoretická část je zpracovaná do několika kapitol. První kapitola je věnována druhům a charakteristice …více
Abstract:
The Bachelor's Thesis (BT) deals with the specification disorders of learning and behavior from the public of view. The aim of the BT is analyze the specification disorders of learning and behavior from public perspective on this problem what is her way of information and whether in this question playing some a substantial part the highest adjusted education. The theoretic part of this BT is compiling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Hronová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mošnová, Michaela. Specifické poruchy učení a chování z pohledu veřejnosti. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku