Theses 

Kvalita života žen s nauzeou a zvracením v těhotenství – Bc. Marie BALÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie BALÍKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života žen s nauzeou a zvracením v těhotenství

Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy

Anotace: Během těhotenství dochází v těle ženy k mnoha fyziologickým změnám, které s sebou přináší také jisté potíže. Jednou z těchto komplikací je nauzea a zvracení. Výsledky výzkumu ukazují, že u některých žen jsou nauzea a zvracení mírné a kvalitu života žen neovlivňují. Naopak u jiných žen jsou příznaky natolik vážné, že ovlivňují jejich rodinný a sociální život. U těchto žen může být kvalita života velmi snížena. Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat, jaká je kvalita života žen, u kterých se v prvním trimestru objevila nauzea a zvracení. Dále, zda je nauzea a zvracení ovlivněna paritou, gynekologickou anamnézou či sociodemografickou situací. Dílčí cíle: 1. Zjistit, zda parita ovlivňuje kvalitu života žen s NVP. 2. Zjistit, zda gynekologická anamnéza ovlivňuje kvalitu života žen s NVP. 3. Zjistit, zda sociodemografická charakteristika ovlivňuje kvalitu života žen s NVP.

Abstract: Many physiological changes in woman's body occur during pregnancy. Changes also bring with certain problems. One of these complications is nausea and vomiting. The research results show that some women have mild symptoms which do not affect the quality of life of women. In contrast, the other women have severe symptoms which affect their family and social life. In these women may be the quality of life is greatly reduced. The aim of this research was to identify and describe, what is the quality of life of women, which in the first trimester nausea and vomiting appeared. Furthermore, if the NPV is affected by parity, gynecological history and sociodemographic situation. Intermediate objectives: 1. To determine, if parity affects quality of life of women with NVP. 2. To determine if gynecological history affects the quality of life of women with NVP. 3. To determine if sociodemographic characteristics affect the quality of life of women with NVP.

Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, nauzea a zvracení, NVP QOL Questionnaire, SF, 12

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26158 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

BALÍKOVÁ, Marie. Kvalita života žen s nauzeou a zvracením v těhotenství. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:34, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz