Bc. Marie BALÍKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života žen s nauzeou a zvracením v těhotenství

Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy
Anotace:
Během těhotenství dochází v těle ženy k mnoha fyziologickým změnám, které s sebou přináší také jisté potíže. Jednou z těchto komplikací je nauzea a zvracení. Výsledky výzkumu ukazují, že u některých žen jsou nauzea a zvracení mírné a kvalitu života žen neovlivňují. Naopak u jiných žen jsou příznaky natolik vážné, že ovlivňují jejich rodinný a sociální život. U těchto žen může být kvalita života velmi …více
Abstract:
Many physiological changes in woman's body occur during pregnancy. Changes also bring with certain problems. One of these complications is nausea and vomiting. The research results show that some women have mild symptoms which do not affect the quality of life of women. In contrast, the other women have severe symptoms which affect their family and social life. In these women may be the quality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013
Zveřejnit od: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALÍKOVÁ, Marie. Kvalita života žen s nauzeou a zvracením v těhotenství. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta