Bc. Eva Matulová

Master's thesis

Izrael a Sýrie: překážky a perspektivy vzájemných mírových jednání

Israel and Syria: obstacles and prospects of mutual peace negotiations
Anotácia:
Práce na téma "Izrael a Sýrie: překážky a perspektivy vzájemných mírových jednání" analyzuje vztah dvou blízkovýchodních států, Izraele a Sýrie, které se dosud vzájemně formálně neuznaly a setrvávají od roku 1948 v konfliktním vztahu. Práce se zaměřuje na evoluci izraelsko-syrských vztahů, analýzu dosavadních neúspěšných mírových jednání a sporných otázek, které tato jednání blokovaly (především spor …viac
Abstract:
"Israel and Syria: obstacles and prospects of mutual peace negotiations" This work answers the question if Israel and Syria are about to sign a peace treaty.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedúci: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies and International Relations