Bc. Josef Hofbauer

Bachelor's thesis

Chrámová hudba v Jemnici

Church music in Jemnice
Anotácia:
Ve své práci popisuji zejména současný stav chrámové hudby v Jemnici. Rozdělil jsem ji do několika částí: historie města Jemnice a historická slavnost Barchan, významné osobnosti, které v Jemnici působili, Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici a povinnosti varhaníků při vykonávání varhanické činnosti.
Abstract:
In my work I describe the present state of church music in Jemnice. My work is devided into several parts: The History of The town of Jemnice and The Historical Festival "Barchan", significant Personalities Who Influenced Jemnice, Church chorus by St. Stanislav Church in Jemnice, and The Duties of Organists in Their Function.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedúci: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta