Radek KOFČÁK

Bakalářská práce

"Europa muss geschaffen werden" (K. Adenauer) Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und seine Bedeutung für den europäischen Einigungsprozess.

"Europe must be created" (K. Adenauer) The First Federal Chancellor of Germany and his Importance for the European Integration Process.
Abstract:
This thesis deals with the first German federal chancellor Konrad Adenauer and his office.The thesis is divided into 4 chapters. The aim of this thesis is to show the importance of this importance european politician.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prvním německým spolkovým kancléřem Konradem Adenauerem a jeho úřadem. Tato práce má 4 kapitoly. Cílem práce je ukázat, které z těchto politických myšlenek byly úspěšně použity v praxi a měly klíčový význam pro budoucí formování sjednocené Evropy. Zároveň má práce čtenáři přiblížit pestrou politickou kariéru tohoto významného evropského státníka.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 39351

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Gisela Heitz, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOFČÁK, Radek. "Europa muss geschaffen werden" (K. Adenauer) Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und seine Bedeutung für den europäischen Einigungsprozess.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina