Radek KOFČÁK

Bachelor's thesis

"Europa muss geschaffen werden" (K. Adenauer) Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und seine Bedeutung für den europäischen Einigungsprozess.

"Europe must be created" (K. Adenauer) The First Federal Chancellor of Germany and his Importance for the European Integration Process.
Abstract:
This thesis deals with the first German federal chancellor Konrad Adenauer and his office.The thesis is divided into 4 chapters. The aim of this thesis is to show the importance of this importance european politician.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prvním německým spolkovým kancléřem Konradem Adenauerem a jeho úřadem. Tato práce má 4 kapitoly. Cílem práce je ukázat, které z těchto politických myšlenek byly úspěšně použity v praxi a měly klíčový význam pro budoucí formování sjednocené Evropy. Zároveň má práce čtenáři přiblížit pestrou politickou kariéru tohoto významného evropského státníka.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 39351

Thesis defence

  • Supervisor: Gisela Heitz, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOFČÁK, Radek. "Europa muss geschaffen werden" (K. Adenauer) Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und seine Bedeutung für den europäischen Einigungsprozess.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business