Michaela STŘÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Specifické aspekty péče o dlouhodobé venózní katetry

Specific aspects of care for long-term venous catheters
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku specifických aspektů péče o dlouhodobé venózní katetry. Práce předkládá souhrn teoretických poznatků o této problematice. Dále prezentuje výsledky v péči o centrální venózní katetry z anonymního průzkumného dotazníkového šetření. Na základě výsledků průzkumného šetření jsme zjistili, že znalosti všeobecných sester v oblasti krátkodobých centrálních venózních …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of specific aspects of care for long-term venous catheters. The thesis presents a summary of theoretical knowledge about this issue. Furthermore, it presents results in the care of central venous catheters from an anonymous survey questionnaire. Based on the survey, we found that nurses' knowledge of short-term central venous catheters is excellent. We also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Kohlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘÍŠKOVÁ, Michaela. Specifické aspekty péče o dlouhodobé venózní katetry. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií