Zuzana Faryadová

Master's thesis

Nemecko ako sociálny štát v kontexte sociálnej politiky EÚ

Německo jako sociální stát v kontextu sociální politiky EU
Abstract:
Práce pojednává o německé sociální politice se zaměřením na politiku pracovního trhu. Téma je zasazeno do kontextu evropské sociální politiky a evropské politiky zaměstnanosti. Práce je členěná na tři části. V první je čtenář obeznámen s evropskou politikou zaměstnanosti jako takovou. Popsán je její vývoj i cíle v rámci ní stanovené Evropskou unií. Druhá část se věnuje německé politice pracovního trhu …more
Abstract:
The paper is discussing German social policy with an emphasis on labour market policy. The topic is set into the context of European social policy and European employment policy. The paper is divided into three parts. The first part informs the reader about European employment policy as a whole. It describes its evolution and targets specified by the European union. The second part is devoted to German …more
Abstract:
Práca pojednáva o nemeckej sociálnej politike so zameraním na politiku pracovného trhu. Téma je zasadená do kontextu európskej sociálnej politiky a európskej politiky zamestnanosti. Práca je členená na tri časti. V prvej je čitateľ oboznámený s európskou politikou zamestnanosti ako takou. Popísaný je jej vývoj a ciele v rámci nej stanovené Európskou úniou. Druhá časť sa venuje nemeckej politike pracovného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2009
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Josef Bič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14383