Roman Nedzelský

Disertační práce

Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení

Dynamic Human Resource Allocation method in Project Management
Anotace:
Projektové řízení je s ohledem na svoji použitelnost napříč všemi obory velice důležitou oblastí, která často stojí stále na stejných principech a postupech. Přestože se vyvinulo několik metodik a rámců, mnoho firem se snaží tyto postupy přizpůsobovat svým potřebám a vyvíjejí tak nové. Cílem této práce je navrhnout podobnou metodiku, nikoliv však pro specifickou společnost, ale v obecném měřítku. Cílem …více
Abstract:
Project management, given its applicability across all disciplines, is a very important area that is very often based on the same principles and practices. Although several methodologies and frameworks have developed, many companies are trying to adapt these processes to their needs and develop new ones. The aim of this thesis is something similar, but not for a specific company, but on a general scale …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: Jan Skrbek, Martin Hladík, Pavel Kopeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77486