Bc. Lenka JARÁBKOVÁ

Master's thesis

Biologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředí

Biological evaluation of toxicity of environmental contaminants
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá ekotoxikologickými biotesty, jejich rozdělením a provedením. Práce popisuje standardní testy akutní toxicity soustředěné na vodní prostředí a rozdělené podle trofických úrovní. Dále se zaměřuje na kontaminanty životního prostředí ,problematiku odpadních vod a jejich procesy čištění. Experimentální část práce se zabývá testy inhibice růstu okřehku menšího (Lemna …more
Abstract:
This diploma thesis deals with ecotoxicological bioassays, distribution and design. The work describes the atandard acute toxicity tests focused on the aquatic environment and divided according to trophic levels. It then focused on environmental contaminants, waste water and their cleaning processes. The experimental part deals with growth inhibition test on the duckweed (Lemna minor). The purpose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JARÁBKOVÁ, Lenka. Biologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředí. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta