Theses 

Marketingový mix a strategický marketing ve vybraných službách – Bc. Jan Slanec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Jan Slanec

Diplomová práce

Marketingový mix a strategický marketing ve vybraných službách

Marketing mix and strategic marketing in selected services

Anotace: V této závěrečné práci věnované Marketingovému mixu a strategickému marketingu a jejich uplatnění ve vybraných službách je kladen primární zájem na analýzu jednotlivých složek marketingového mixu a strategického marketingu za účelem vytvoření souhrnné analýzy sloužící k vytvoření představy o jejich existenci a činnosti. Z tohoto důvodu jsou v práci podrobněji rozebrány jednotlivé dílčí složky marketingového mixu, například cena, produkt, distribuce a distribuční politika a marketingová komunikace. Těmto složkám je věnována pozornost v jednotlivých kapitolách této práce. Taktéž strategickému marketingu je v této práci věnována samostatná druhá kapitola, ve které je představen teoretický rámec této marketingové oblasti. Na tuto kapitolu následně navazuje případová studie, zabývající se strategickým marketingem společnosti Dopravní zdravotnictví a.s..

Abstract: This thesis deals with the marketing mix and strategic marketing, and their application in selected services, focusing primarily on individual components of the marketing mix and strategic marketing, with the aim of providing overall analysis for a better understanding of their existence and effects. For this reason, the thesis provides a detailed analysis of the individual components of the marketing mix, including the price, product, distribution and distribution policy, as well as marketing communication. Each of these components is covered by a separate chapter in this thesis. A separate part of this thesis deals with the strategic marketing and the theoretical framework of this area of marketing. This chapter is followed by a case study, focusing on the strategic marketing of Dopravní zdravotnictví a.s.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, produkt, cena, propagace, místo distribuce, strategie, strategický marketing, marketingová strategie, strategické marketingové řízení, služby, zdravotnictví Marketing, marketing mix, product, price, promotion, placement, distribution, strategy, strategic marketing, marketing strategy, strategic marketing management, services, healthcare

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz