Daniela Vízková

Bakalářská práce

Účetní povinnosti středních účetních jednotek

The accounting duties for the middle accounting units
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá účetními povinnostmi pro střední účetní jednotky, které přišly po novele zákona o účetnictví. Teoretická část se zaměřuje na problematiku regulace účetnictví, její metody a nástroje v podobě směrnic. Následně jsou popsány jednotlivé směrnice, jejich změny a zrušení, spolu s transpozičním procesem do vnitrostátního práva. Teoretická část dále zahrnuje novelu zákona o účetnictví …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the accounting duties for the middle accounting units, which have come after the amendment to the Accounting Act. The theoretical part is focused on accounting regulation, its methods and instruments in the form of directives. Subsequently, individual directives, their changes and their cancellations are described together with the transposition process into national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Skálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70279

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku