Ilona Jirečková

Diplomová práce

Výzkum školního klimatu v projektu Zdravá škola

Health Promoting School {--} Research in to the School Climate
Anotace:
Diplomová práce "Výzkum školního klimatu v projektu Zdravá škola`` se zabývá popisem klimatu školy z hlediska jeho částí a forem. Vymezuje pojmy prostředí, klima a atmosféra z pohledu pedagogiky. Důraz přitom klade na jejich spojitost s mezilidskými vztahy a s vyučovacími procesy ve školní praxi. Představuje také zásady projektu Zdravá škola, jež přispívají ke zlepšení kvality školního klimatu a dále …více
Abstract:
The thesis "Health Promoting School - Research in to the School Climate`` deals with description of the school climate by looking at aspects of its parts and forms. It includes notions of environment, climate and atmosphere in light of pedagogy. At the same time it emphasis the continuity these notions dealing with interpersonal relations as well as the tuitional processes in school practices. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Jana Kantorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.