Ing. Petr Rous

Bakalářská práce

Trestné činy proti měně a trestné činy daňové

Offenses Against the Currency and Tax Offenses
Anotace:
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma s názvem „Trestné činy proti měně a trestné činy daňové“. V předchozím trestním zákoně č. 140/1961 Sb., byly tyto trestné činy upraveny ve společném třetím oddíle. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., toto téma rozdělil do dvou samostatných částí, které jsou stále systematicky spojeny ve společné hlavě VI. s názvem „Trestné činy hospodářské“. Díl první …více
Abstract:
As a topic of my bachelor thesis I have chosen “Currency and tax crimes“. In the previous criminal Act No. 140/1961 Coll., those crimes were described in the third section. In the new criminal Act No. 40/2009 Coll., this topic was devided in two individual parts that are later connected in the common heading VI. called “Economic crimes”. The first part focuses on “Currency and payment type crimes” …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Helena Tukinská
  • Oponent: Mgr. Pavel Norek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře