Nikola Šikulová

Bakalářská práce

Vnímání dopadů cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Perception of tourism impacts in selected destination
Anotace:
Cestovní ruch způsobuje řadu dopadů pozitivního i negativního charakteru, které ovlivňují nejen destinaci, ale i život místních obyvatel. Tyto dopady mohou negativně ovlivnit jejich vnímání a postoj k cestovnímu ruchu a návštěvníkům destinace. Bakalářská práce „Vnímání dopadů cestovního ruchu ve vybrané destinaci“ se zvolenou destinací města Český Krumlov, je rozdělena na čtyř části. První část vymezuje …více
Abstract:
Tourism causes several positive and negative impacts, which affect not only the destination but also the lives of local people. These impacts can negatively affect their perception and attitude towards tourism and destination visitors. The bachelor thesis „Perception of tourism impacts in selected destination” with selected destination of city Český Krumlov, is divided into four parts. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Aneta Krajíčková
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch