Mgr. Zuzana Strnková

Bachelor's thesis

Provedení symfonického díla Gustava Mahlera ve Státní filharmonii Brno

Symphonic works Gustav Mahler's performing in the Brno Philharmonic Orchestra
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o symfonickém díle hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kontrtétně o díle provedeném Státní filharmonií Brno (od roku 2006 Filharmoníí Brno). Práce porovnává jednotlivé symfonie, které zazněly v období 1556 – 2011, a to na základě dochovaných koncertních programů. Zabývá se také reakcemi posluchačů na Mahlerovo dílo a otázkou, jaká byla návštěvnost symfonických koncertů …more
Abstract:
The thesis deals with the symphonic works of the composer Gustav Mahler. Specifically, the work carried out by the Brno State Philharmonic (since 2006 Brno Philharmonic Orchestra). The thesis compares the symphonies that have been made in the period 1556 - 2011, based on surviving concert programs. It also discusses the audience reaction to Mahler's work and question what was the attendance of symphonic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta