Mgr. Zuzana Strnková

Bachelor's thesis

Provedení symfonického díla Gustava Mahlera ve Státní filharmonii Brno

Symphonic works Gustav Mahler's performing in the Brno Philharmonic Orchestra
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o symfonickém díle hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kontrtétně o díle provedeném Státní filharmonií Brno (od roku 2006 Filharmoníí Brno). Práce porovnává jednotlivé symfonie, které zazněly v období 1556 – 2011, a to na základě dochovaných koncertních programů. Zabývá se také reakcemi posluchačů na Mahlerovo dílo a otázkou, jaká byla návštěvnost symfonických koncertů …viac
Abstract:
The thesis deals with the symphonic works of the composer Gustav Mahler. Specifically, the work carried out by the Brno State Philharmonic (since 2006 Brno Philharmonic Orchestra). The thesis compares the symphonies that have been made in the period 1556 - 2011, based on surviving concert programs. It also discusses the audience reaction to Mahler's work and question what was the attendance of symphonic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies