Bc. Ludmila Kadlčková

Diplomová práce

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Audit Legal Delimitation and Audit of Financial Statement
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá objasněním a vymezením pojmu audit. Teoretická část se soustředí na seznámení s nejznámějšími druhy auditu a jeho legislativní vymezení, včetně podmínek pro poskytování auditorských služeb. V návaznosti se věnuje legislativnímu procesu auditu v České republice od roku 1992 - dosud a detailně popisuje průběh auditu účetní závěrky obchodní společnosti. Na závěr se zamýšlí …více
Abstract:
This diploma work deals with an explanation and delimination of the term audit. Theoretical part is focussed on presentation of the most well-known kinds of the audit and its legislative delimitation including the conditions for providing an auditor´s service. This work follows up with a concentration to the legislative procedure of the audit in Czech republic from 1992 untill now and gives a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Klumparová
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS