Bc. Petra BEŠTOVÁ

Diplomová práce

Zhodnocení a srovnání efektivnosti rekultivací prostor ukládky vedlejších energetických produktů elektráren Tušimice a Prunéřov ČEZ, a. s. - úložiště Letiště, odkaliště Tušimice - návrh optimální rekultivace úložiště Stodola

Evaluation and comparison of the effectiveness of reclamation storage area of incidental energetics products by power plants Tušimice and Prunéřov ČEZ, a. s. storage Letiště, sludge lagoon Tušimice - design the optimal reclamation of storage Stodola.
Anotace:
Diplomová práce si dává za úkol navrhnout a zhodnotit srovnání efektivnosti rekultivací prostor ukládky vedlejších energetických produktů elektráren Tušimice a Prunéřov ČEZ, a. s. - úložiště Letiště, odkaliště Tušimice. Dále se práce zaměřuje na návrh lesnické rekultivace úložiště Stodola. Samotné zhodnocení lokalit Letiště a Tušimice se týkalo zatravněných oblastí a možného dalšího postupu rekultivace …více
Abstract:
This diploma thesis aims to design and evaluate the effectivness of the recultivation an area with depository of energy by-products from power stations Tušimice a Prunéřov ČEZ, a. s. - heap Letiště and wastepond Tušimice. The thesis is also focused on the concept for forestry recultivation of depository Stodola. The evaluation the of heap Letiště and wastepond Tusimice was focused on grassed areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEŠTOVÁ, Petra. Zhodnocení a srovnání efektivnosti rekultivací prostor ukládky vedlejších energetických produktů elektráren Tušimice a Prunéřov ČEZ, a. s. - úložiště Letiště, odkaliště Tušimice - návrh optimální rekultivace úložiště Stodola. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí