Mgr. Ing. Jana Olejníčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Bazální metabolismus a výživová spotřeba ve vztahu k nadváze a obezitě

Basal metabolism and nutritional consumption in relation to overweight and obesity
Abstract:
Úvod. Hlavním tématem práce je bazální metabolismus (BMR), zejména ve vztahu k nadváze a obezitě. Výzkumná část se zabývá vztahem a vlivem jednotlivých tělesných parametrů na BMR. Řeší i rozdíly v energetickém příjmu a výdeji v jednotlivých skupinách mužů a žen s nadváhou či obezitou. Poslední část je věnována vlivu makronutrientů na změny v BMR. Metody. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 177 jedinců …more
Abstract:
Background. The main topic of the thesis is basal metabolism (BMR), especially in relation to overweight and obesity. The research part deals with relationship and influence of individual body parameters on BMR. It also solves differences in energy intake and expenditure in individual groups of overweight or obese men and women. The last part is devoted to the influence of macronutients on changes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., Ing. Gabriela Franke, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta