Mgr. Veronika Hodaňová, DiS.

Bakalářská práce

Plavání kojenců a batolat

The swim of sucklings and toddlers
Anotace:
Příjmení a jméno:Hodaňová Veronika Rok vydání: 2006 Místo vydání: Brno Obor: Tělesná výchova a sport Název práce: Plavání kojenců a batolat Vedoucí práce: PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D. Počet stran: 64 Počet příloh: 9
Abstract:
Surname and name: Hodaňová Veronika Year of publication: 2006 Place of publication: Brno Branch: Physicalteaching and sport Name of work: The swim of sucklings and toddlers Head of work: PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D. Number of sides: 64 Number of annexes: 9
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport