Ing. Dušan Jahoda

Diplomová práce

Riziko, jeho podstata a význam v řízení podniku

Risk,of his essence and meaning in operating management
Anotace:
Zajištění úspěšného rozvoje podniku není snadnou záležitostí. Mnoho faktorů ovlivňuje jeho hospodářské výsledky. Ty mohou být lepší nebo horší. Riziko je neoddělitelnou součástí podnikání. Podnik, respektive podnikatel, na sebe přebírá určité riziko. Práce s rizikem je aspektem podnikatelské strategie. Podnikatelské riziko je možné ovlivnit. Snížit nebo zcela eliminovat. Na problematiku rizika se zaměřuje …více
Abstract:
Funding of successful enterprise development is not easy proposition. Many factors influence his economic results. It can be better or worse. Risk is not add-on component part of business. Company; let us say enterpriser is taking on himself definite risk. Work with risk is an aspect of business activity. It is suppose to influence an entrepreneurial risk. To bring down or quite eliminate. This graduation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing., Bc. Petra Chalupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní