Theses 

Public relation a personální management – Ing. Anna Patriková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Anna Patriková

Diplomová práce

Public relation a personální management

Public relaitons and human resources management

Anotace: Pokud má jakákoli organizace úspěšně fungovat, musí mít kvalitní a výkonné lidské zdroje. Schopnost efektivního řízení lidských zdrojů je proto klíčovou aktivitou k dosahování vytyčených cílů každé společnosti. Moderní personální management zahrnuje zejména činnosti spojené s vhodným vytipováním a výběrem pracovníků, jejich odpovídajícím umístěním a zaškolením, ohodnocením a motivací, avšak klíčovou schopností a dovedností, která je nedílnou součástí všech výše zmíněných činností je správná komunikace. Komunikace (public relations) uvnitř firmy má zásadní vliv na celou její činnost, je základem řízení a ovlivňuje přímo prosperitu organizace. Sjednocení zájmů zaměstnanců s cíly organizace je taktický manévr, který vyžaduje značné znalosti a zkušenosti, zejména personálních vedoucích, ale i všech výkonných manažerů. Neméně důležité jsou i vztahy personalistů s vnější veřejností, zejména potenciálními zaměstnanci. K tomuto účelu slouží mnoho ověřených způsobů a metod, které by měly být zakotveny v každodenní manažerské práci a být součástí personálních strategií každého úspěšného podniku.

Abstract: High quality and efficient human resources are a necessary prerequisite for successful operation of any organisation. The ability to effectively regulate human resources is therefore crucial for achieving goals of each company. Modern personnel management involves particularly activities connected with proper pre-selection and final choice of employees, their corresponding training and placement, assessment and motivation. The key skill, which is an important part of the procedures mentioned above, is the art of communication. Well handled communication (public relations) within the firm affects all its activities; it is a basis for good management and directly influences the prosperity of the organisation. The unification of the interests of the employees with the interests of the whole company is a great and helpful tactical movement which, however, requires extensive knowledge and experience, not only on the part of personal managers, but also on the part of all executive managers. Relations between personnel officers and general public, especially prospective employees, are of equal importance. Various techniques and methods have been created to achieve the objectives listed above. These methods should be well grounded in everyday managerial work and they should be part of personnel strategies of every successful business.

Klíčová slova: Vztahy s veřejností, Komunikace, Informace, Kultura organizace, Vzdělávání, Personální management, Interní a externí komunikace, Formální a neformální komunikace, Komunikační proces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ivan Ondřejka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz