Marek Vich

Disertační práce

Application of Relational Mindfulness in Management Education: Development and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT)

Aplikace vztahové všímavosti ve výuce managementu: Vývoj a validace programu Relational Mindfulness Training (RMT)
Anotace:
Aplikace všímavosti v manažerském vzdělávání a praxi v posledních letech zaznamenala značný nárůst. Studie poukázaly na pozitivní efekty rozvoje všímavosti v řadě oblastí, zejména v rámci zvládání stresu, zvýšení pracovní angažovanosti, zvýšení osobní pohody a rozvoje kognitivní flexibility. Přínosy tréninku všímavosti pro oblast mezilidských vztahů však stále zůstávají spíše neprozkoumanou oblastí …více
Abstract:
The application of mindfulness in management practice and education has recognized notable growth in recent years. The development of mindfulness has shown positive effects in several domains such as stress management, work engagement, well-being and cognitive flexibility. However, the effect of mindfulness training in the domain of interpersonal relationships is still a rather unexplored area. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2017
  • Vedoucí: Martin Lukeš
  • Oponent: Daniela Pauknerová, Luděk Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71564

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma