Theses 

Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení – Bc. Ondřej Kuchta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Kuchta

Diplomová práce

Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení

Implementation of Agile methods (SCRUM) and tools for effective management

Anotace: Předmětem diplomové práce „Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení“ je navrhnout a realizovat proces transformace vývoje z vodopádového modelu na agilní metody v antivirové společnosti. Proces transformace je popsán velice obecně a je tak aplikovatelný i v jiných společnostech vyvíjejících software. První část je krátký úvod do vodopádového plánování a výchozího stavu vývoje. Po úvodu do agilních metod je přechod na agilní metody rozdělen do dvou hlavních fází. Výsledkem diplomové práce je ucelený návod pro transformaci již existujícího vývoje na agilní metody. Na konci práce je umístěna kapitola o výběru nového Project management systému a celkové zhodnocení přechodu na agilní metody.

Abstract: The goal of the thesis: “Implementation of Agile methods (Scrum) and tools for effective management” is to design and implement the transformation process from the waterfall development model to the agile model in the anti-virus company. The process is described in very general way and therefore applicable also in other software companies. First part is short introduction in to the waterfall model and initial state of the development. The transformation process is divided in two main phases. The last part is about comparing and selecting the right tools for managing agile development. The result of this thesis is fully described process for transformation of the existing development to the agile methods.

Klíčová slova: Agilní metody, Scrum, Project Management, JIRA, Vodopádový model, vývoj software

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz