Bc. Ondřej Kuchta

Diplomová práce

Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení

Implementation of Agile methods (SCRUM) and tools for effective management
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení“ je navrhnout a realizovat proces transformace vývoje z vodopádového modelu na agilní metody v antivirové společnosti. Proces transformace je popsán velice obecně a je tak aplikovatelný i v jiných společnostech vyvíjejících software. První část je krátký úvod do vodopádového plánování a výchozího …více
Abstract:
The goal of the thesis: “Implementation of Agile methods (Scrum) and tools for effective management” is to design and implement the transformation process from the waterfall development model to the agile model in the anti-virus company. The process is described in very general way and therefore applicable also in other software companies. First part is short introduction in to the waterfall model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace