Bc. Ondřej Kuchta

Master's thesis

Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení

Implementation of Agile methods (SCRUM) and tools for effective management
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení“ je navrhnout a realizovat proces transformace vývoje z vodopádového modelu na agilní metody v antivirové společnosti. Proces transformace je popsán velice obecně a je tak aplikovatelný i v jiných společnostech vyvíjejících software. První část je krátký úvod do vodopádového plánování a výchozího …more
Abstract:
The goal of the thesis: “Implementation of Agile methods (Scrum) and tools for effective management” is to design and implement the transformation process from the waterfall development model to the agile model in the anti-virus company. The process is described in very general way and therefore applicable also in other software companies. First part is short introduction in to the waterfall model …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2014
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Reader: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering