Bc. Klára Štěpánková

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrated Rescue System and crisis management
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje integrovanému záchrannému systému a krizovému řízení v České republice. Cílem této práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho složek při provádění záchranných a likvidačních pracích. Druhá část práce je věnována základním pojmům, které charakterizují krizové řízení a ochranu obyvatelstva. Závěr práce je věnován dotazníkovému …viac
Abstract:
This Master´s thesis is focused on the integrated rescue system and crisis management in the Czech Republic. It strives to provide a comprehensive overview of the integrated rescue system and its bodies during rescue and clean-up operations. Additionally, this thesis aims to describe basic terms which characterize crisis management and protection of the civilian population. Furthermore, this thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedúci: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Kadlec Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní