Bc. Ivana Perhalová

Bakalářská práce

Porovnání klasického a bayesovského přístupu k testování hypotéz

Comparing Classical and Bayesian Approaches to Hypothesis Testing
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme testování statistických hypotéz klasickým a bayesovským způsobem. Nejdříve je čtenář seznámen se základními pojmy a principy testování hypotéz oběma těmito způsoby. Následně jsou shrnuty jejich základní rozdíly a podobnosti a přístupy jsou rovněž porovnány z hlediska jejich výhod a nevýhod. Teoretické postupy testování statistických hypotéz oběma těmito přístupy …více
Abstract:
In this thesis we study testing of statistical hypotheses in a classical and Bayesian way. At first, the reader is familiarized with the basic concepts and principles of hypotheses testing of both ways. Then, the basic differences and similarities are summarized, the approaches are also compared in terms of their advantages and disadvantages. In conclusion, theoretical methods of statistical hypotheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2014
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Ekonomie