Bc. Roman Bat

Diplomová práce

Inovace laboratorní úlohy pro měření tepelné charakteristiky soustavy

Laboratory Task Innovation for the Measurement of System´s Thermal Characteristics
Anotace:
Předmětem předložené diplomové práce je návrh nové měřící úlohy společně s řídicím programem v software LabVIEW včetně popisu klíčových informací při tvorbě nového programu jakými jsou komunikace s podřazeným systémem, ukládání naměřených dat do souboru, aj. V teoretické části práce jsou rozebrány zejména kontaktní snímače teploty se kterými v laboratoři studenti pracují, dále pak možnosti zpracování …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design new measuring task in connection with controlling pro-gramme in the software LabVIEW including the giving of key information within creating the new programme such as the communication with a subordinate system, saving measur-ing data into the file, etc. The theoretical part focuses mainly on the overview of the con-tact sensors of a temperature which the students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bat, Roman. Inovace laboratorní úlohy pro měření tepelné charakteristiky soustavy. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika