Bc. Ema Lišková

Diplomová práce

Théorie des prototypes et tests lexicaux sur la mémoire : une analyse critique

Prototype theory and lexical tests on memory: a critical overview
Abstract:
This master thesis deals with the prototype theory, developed by Eleanor Rosch in the second half of the 20th century. Upon the definition of this theory in psychological sciences, the theoretical part of this work will trace its evolution to sciences of language while pointing to its value as well as to its imperfections. The practical part, holding on the same approach, presents the use of the prototype …více
Abstract:
Táto magisterská diplomová práca sa zaoberá teóriou prototypov, vypracovanou Elanor Roschovou v druhej polovici dvadsiateho storočia. Po definovaní tejto teórie v psychológií, kde vznikla, sa bude teoretická časť tejto práce venovať jej vývoju a uplatneniu v jazykovede, pričom budú spomenuté tak jej prínos ako jej nedostatky. Praktická časť koncipovaná v podobnom štýle priblíži použitie teórie prototypov …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura