Bc. Martina Klocová

Diplomová práce

Inovativní geoinformatické přístupy v precizním zemědělství

Innovative geoinformatical approaches in precison agriculture
Anotace:
Tato diplomová práce se věnujeme aktuální problematice precizního zemědělství a geoinformatické podpoře pro zemědělce. Úkolem bylo vytvořit ucelený pohled na problematiku, sjednotit dostupné materiály a náhledy autorů a ověřit zásady precizního zemědělství v experimentu. První část práce se věnuje technickým přístupům a možnostem užití různých senzorů v precizním zemědělství. Experiment pro ověření …více
Abstract:
This diploma thesis deals with current issues of precision agriculture and geoinformatics support for farmers. The task was to create a comprehensive view of the issue, unify the available materials and views of the authors and verify the principles of precision agriculture in the experiment. The first part of the work deals with technical approaches and possibilities of using various sensors in precision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta