Bc. Pavel ZABILKA

Diplomová práce

Etická dilemata kurátora pro děti a mládež při práci s ohroženými dětmi

Ethical dilemmas of a curator for children and youth at work with children at risk
Anotace:
Diplomová práce zkoumá etická dilemata kurátorů pro děti a mládež při práci s ohroženými dětmi v oblasti sociálně-právní ochrany. Cílem je identifikovat a analyzovat tato dilemata, s důrazem na aplikaci dvou etických teorií - deontologie a utilitarismu. Práce vychází z kvalitativního výzkumu a rozhovorů s kurátory. Závěrečná část se zaměřuje na rozbor konkrétního etického dilematu a jeho reflexi pomocí …více
Abstract:
The thesis examines the ethical dilemmas of probation officers for children and youth when working with children at risk in the field of social protection. The aim is to identify and analyse these dilemmas, with an emphasis on the application of two ethical theories - deontology and utilitarianism. The work is based on qualitative research and interviews with probation officers. The final part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZABILKA, Pavel. Etická dilemata kurátora pro děti a mládež při práci s ohroženými dětmi. České Budějovice, 2023. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses aa72kv aa72kv/2
29. 9. 2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.