Bára KOMÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2

TiO2 doped carbonaceous adsorbents
Anotace:
V této práci jsou sledovány změny adsorpčních vlastností uhlíkatých materiálů (aktivního uhlí a uhlíkatých xerogelů), které byly dopovány oxidem titaničitým. Faktory, které ovlivňovaly míru adsorpce byly: dopování uhlíkatých materiálů oxidem titaničitým a přítomnost či nepřítomnost záření (UV nebo viditelného). Byla sledována adsorpce methylenové modři z vodných roztoků. Bylo zjištěno, že adsorpce …více
Abstract:
The adsorption properties of carbonaceous materials (activated carbon and carbon xerogels) doped by TiO2 were studied in this thesis. Factors influencing the adsorption were: doping of carbonaceous materials with TiO2 and presence or absence of radiation (UV or visible). The adsorption was studied by using methylene blue from the aqueous solution. It was found that the adsorption of non doped materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÁRKOVÁ, Bára. Uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma