Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.

Disertační práce

Genetická variabilita v genech určujících intenzitu oxidačního stresu jako potenciálně významný faktor progrese vybraných chronických onemocnění

Genetic variability in the genes determining the intensity of the oxidative stress as a potentially important factor in the progression on selected chronic diseases
Anotace:
Oxidační stres se uplatňuje v patogenezi řady onemocnění, např. aterosklerózy, diabetu a neurodegenerativních a zánětlivých chorob. Variabilita v genech kódujících enzymy a proteiny regulující redoxní rovnováhu patří mezi potenciální kandidáty modulující průběh chronické choroby. Cílem práce bylo i) zjistit prevalenci HFE polymorfizmů (C282Y, H63D a S65C) u pacientů s chronickou virovou hepatitidou …více
Abstract:
Oxidative stress has been implicated in the pathogenesis of many diseases including atherosclerosis, diabetes and neurodegenerative and inflammatory disorders. Genetic variability in genes encoding enzymes/proteins regulating redox balance belong to functional candidates potentially modulating the course of chronic disease. The aim of the study was i) to determine the prevalence of selected HFE polymorphisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Fyziologie a patologická fyziologie

Práce na příbuzné téma