RNDr. Lucie Váňová, Ph.D.

Disertační práce

The use of in vitro cultures for effect assessment of persistent organic pollutants on plants

The use of in vitro cultures for effect assessment of persistent organic pollutants on plants
Anotace:
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou významnou skupinou organických polutantů. Mnohé PAHs vykazují karcinogenní, mutagenní a teratogenní účinky. PAHs jsou charakterizovány jako sloučeniny toxické, perzistentní a bioakumulativní, vyskytující se ve všech složkách životního prostředí. Rostliny jsou schopny tyto sloučeniny z prostředí přijímat, transformovat a akumulovat. Rostliny stojící na …více
Abstract:
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are an important group of organic pollutants. Many PAHs are carcinogenic, mutagenic and teratogenic. PAHs are characterized as toxic, persistent and bioaccumulative compounds which occur in all parts of the environment. Plants have abilities to take up, transform and accumulate these compounds. Plants standing at the beginning of the food chain enable the xenobiotic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Jan Tříska, CSc., prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta