Bc. Jana ZBOŽÍNKOVÁ

Master's thesis

Sebeobraz seniorů v současné společnosti

Self-image of senior citizens in current society
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení seniorů v soudobé společnosti. Cílem diplomové práce bylo zjistit názory a postoje osob seniorského věku ve vztahu k vnímání vlastního sebeobrazu v kontextu současné společnosti. Teoretická část práce popisuje základní pojmy spojené se stárnutím, involuční změny ve stáří, vývoj přístupu k seniorům, změny v životním stylu a kvalitě života seniorů. Praktická …more
Abstract:
This master thesis deals with the status of senior citizens in current society. The aim of this thesis was to determine the opinions and attitudes of senior citizens in relation to the perception of self-image in the context of current society. The theoretical part describes the basic terms associated with aging, involutional changes, development of the approaches to senior citizens, changes in lifestyle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013
Accessible from:: 15. 4. 2013

Thesis defence

 • Date of defence: 30. 5. 2013
 • Supervisor: PaedDr. Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZBOŽÍNKOVÁ, Jana. Sebeobraz seniorů v současné společnosti. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses aah73a aah73a/2
16/4/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15/8/2013
Marklová, E.
19/8/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.