Bc. Monika HOLEŠOVÁ

Master's thesis

Biologické kontaktní testy a jejich využitelnost při detekci toxicity syntetických barviv

Biological tests and their usefulness in detecting toxicity of synthetic dyes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou syntetických barviv. V teoretické části jednotlivé kapitoly pojednávají o textilním průmyslu a toxicitě odpadních vod obsahujících syntetická barviva. Dále je popsán vliv průmyslu na životní prostředí, hlavní pozornost je věnována znečištění vod a půd. Poslední kapitola uvádí přehled ekotoxikologických biotestů používaných k hodnocení kontaminant životního prostředí …more
Abstract:
This thesis handles with issue of synthetic dyes. In the theoretical part individual chapters deals with textile industry and toxicity of wastewater containing synthetic dyes. We also describe the influence of industry on the environment, the main attention is paid to pollution of water and soil. The last chapter gives an overview of ecotoxicological bioassays used to evaluate environmental contaminants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2011
Accessible from:: 30. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEŠOVÁ, Monika. Biologické kontaktní testy a jejich využitelnost při detekci toxicity syntetických barviv. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta